Tato služba vznikla v rámci projektu STOP komunikačním bariérám, který byl realizován v rámci
OP Lidské zdroje a zaměstnanost a spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.